به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

جلسه کمیته آموزش و مشاوره انجمن زنان کارآفرین با نمایندگان جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا

جلسه کمیته آموزش و مشاوره انجمن زنان کارآفرین با نمایندگان جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا در روز یک شنبه ۶ آبان ماه دفتر انجمن تشکیل شد.