به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضاي انجمن

نام شرکت:
شرکت تضامنی مهندسی روحی و همکاران
حوزه فعالیتی:
خدمات مهندسی و صنایع غذایی
لیلا بنام فرد
مقام:
مدیرعامل
آدرس:
تبریز- خیابان راه آهن- ساختمان میلاد- طبقه دوم- واحد 207
/ تبریز
/ ایران
تلفن:
4115516727
نمابر:
5518727-0411
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی