به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضاي انجمن

نام شرکت:
تولید پوشاک
حوزه فعالیتی:
سری دوزی لباس زنانه
مقام:
مدیر و موسس تولیدی با برند NC
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی