به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضاي انجمن

نام شرکت:
شرکت شیمی پخش پیکان
حوزه فعالیتی:
حوزه صادرات و واردات مواد اولیه شیمیایی
ویدا شاهپور دیلمی
مقام:
مدیرعامل و‌عضو‌هیئت مدیره
آدرس:
تهران
ایران
تلفن:
44854745
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی
سایر اطلاعات:

خانم ویدا دیلمی، متولد مرداد ۱۳۶۵ و فارغ التحصیل رشته حسابداری و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی دانشگاه تهران است.
وی مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت شیمی پخش پیکان میباشد که در حوزه صادرات و واردات مواد اولیه شیمیایی فعالیت میکند.