به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضاي انجمن

نام شرکت:
شرکت تعاونی زیبا دوخت سپاهان و انجمن ارزش آفرینان
حوزه فعالیتی:
تعاونی
نفیسه عروجی
مقام:
مدیر عامل
آدرس:
اصفهان
تهران
تلفن:
93389021
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی
سایر اطلاعات:

خانم نفیسه عروجی، متولد فروردین 1356 و دانش آموخته MBA از دانشگاه اصفهان است.
وی مدیر عامل شرکت تعاونی زیبا دوخت سپاهان و انجمن ارزش آفرینان (مرکز تخصصی توانمند سازی زنان و جوانان با رویکرد کارآفرینی و اشتغال) و رییس بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی زنان استان اصفهان و عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون آموزش و پزوهش انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی ذیل اتاق بازرگانی اصفهان است.
نفیسه عروجی در سال ۹۵ بعنوان زن موفق در استان اصفهان و در سال ۹۶ بعنوان کارآفرین صنایع دستی انتخاب شده است.