سومین شورای مرکزی شبکه ملی موسسات خیریه و نیکوکاری

در سومین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی که طی سفر به بندرعباس در روزهای 20 و 21 دی ماه به پیشنهاد انجمن بیماری های خاص استان هرمزگان و با همکاری استانداری هرمزگان برگزار شد، سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت:

تکمیل و تصویب آیین نامه تشکیل جلسات شورای مرکزی، بررسی سیاست ها و استراتژی آینده شبکه و بحث تامین مالی و پرداخت حق عضویت

در این سفر علاوه بر نشست شورای مرکزی و همایش مشترک شبکه ملی با سمن های استان هرمزگان، نشست با استاندار و برگزاری کارگاه آسیب های اجتماعی نیز برگزار شد.

در نشست شورای مرکزی پس از استماع گزارش عملکرد سه ماهه که توسط خانم صابر، مدیرعامل، ارائه شد، استراتژی شبکه در سال 97 به شرح زیر تصویب شد:

توسعه ظرفیت اعضا، دریافت مقام مشورتی در حوزه کلان شهری، تشکیل شبکه های استانی در استان های دارای پتانسیل و توانمندسازی و نزدیک کردن شبکه ها به هم.

پس از برگزاری همایش در سه کارگروه سمن های استان به بررسی مشکلات و ارائه راهکار پرداختند. (کارگروه تخصصی انجمن های فعال در حوزه خیریه و توان بخشی، بانوان و آسیب های اجتماعی و حوزه علمی و فرهنگی و معلولین)

لازم به ذکر است خانم مریم خاوازی مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین به نمایندگی از انجمن،که عضو شورای مرکزی شبکه است، در کارگاه اول حضور و مشارکت فعال داشته است.

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation