"سمینار انقلاب صنعتی چهارم و مدل های کسب و کار"

در این سمینار  به سه انقلاب صنعتی که تا کنون در دنیا شکل گرفته است اشاره شد. انقلاب اول زمانی بود که ماشین بخار ساخته شد، انقلاب دوم  دستیابی به تکنولوژی تولید انبوه بود، انقلاب سوم را اتوماسیون و ورود کامپیوترها رقم زد و حالا با ظهور هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بزرگ داده ها (Big data) انقلاب صنعتی چهارم در حال شکل گیری است.

در ادامه فرصتها و چالشهای پیش رو مطرح شد تا کارآفرینان و علاقه مندان با توجه به تغییرات آینده، برنامه ریزی صحیح تری برای مدلهای کسب و کارشان داشته باشند.

خانم امین اخلاقی به طور ویژه چاپگرهای سه بعدی و کاربردهای آن را مورد بررسی قرار داد و از اثراتی که می توانند بر آینده کسب و کارها داشته باشند نمونه هایی را بیان کرد.

نکته ای که مورد تاکید سخنران این سمینار بود، توجه به آموزشهای صحیح کارآفرینی در مدارس و دانشگاه هاست به طوری که  روحیه مستقل بودن و ایجاد کسب و کار و کار آفرینی از کودکی در افراد جامعه نهادینه شود و صرفا آینده خود را وابسته به ایجاد شغل توسط دولتها ندانند.

در پایان سخنرانی، زمانی برای جلسه پرسش و پاسخ اختصاص داده شد و شرکت کنندگان، شامل اعضای انجمن و دیگر علاقمندان، در این فرصت به بیان سوالات و دغدغه های خود پرداختند.

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation