دومین کارگاه مروری بر عوامل موفقیت کسب وکار زنان

پس از آن با مشارکت حضار، چک لیستی از عوامل موفقیت کسب و کار زنان به شرح زیر مطرح شد:

پشتکار، توانایی های فردی، داشتن تیم، ایده، دانش فنی، برنامه ریزی مناسب، مسئولیت پذیری، سرمایه، نیازسنجی، دسترسی به منابع اطلاعاتی، علاقه مندی به رشد، انگیزه، پیشرفت، مردم داری، بازاریابی مناسب، عدم ترس از شکست، ریسک پذیری، استقلال، تاثیر اجتماعی، توانایی مدیریت و رهبری و...

از لیست موجود، عوامل فردی، محیطی و سازمانی در دسته بندی مجزا قرار گرفت و بر این نکته تأکید شد: "زمانی که مرز بین عوامل فردی، سازمانی و محیطی مشخص شود و فرد صاحب کسب وکار قابلیت تمیز دادن آنها را داشته باشد، می تواند نقاط منفی را شناسایی و رفع کند و به تقویت نقاط مثبت بپردازد."

سپس خانم صابر به تبیین مباحث مربوط به هدف گذاری، بهره مندی از فرصت ها، خودارزیابی، واقع گرایی و بهتر بودن (نه لزوماً خوب بودن) پرداخت و تأکید کرد که  خودارزیابی (فردی و سازمانی) در تمام مراحل کسب و کار باید انجام شود.

نکته: در زمینه ی پست های عالی، زنان ترجیح می دهند وارد نشوند و به دلایل مختلف تمایل دارند که در رده ی میانی باقی بمانند.

در بخش بعدی کارگاه با تشکیل کارگروه های 4 نفره از حضار خواسته شد برای عوامل موفقیت فردی، سازمانی، محیطی خود 3 مورد را ذکر کنند و آن ها را در گروه های خود به بحث بگذارند تا نکات مشترک به دست آید و پس از آن نماینده هر گروه به ارائه گزارش نتایج بحث و گفتگوی خود در رابطه با  عوامل سه گانه موفقیت در کسب و کار پرداخت.

و در ادامه خانم صابر نکات زیر را مورد تأکید قرار داد:

رهبری بر محیط

رهبری سازمانی

رهبری بر فرد

بین سه مورد رهبری فردی، سازمانی و محیطی باید تعادل برقرار باشد.

در این بخش تجارب شکست برخی شرکت کنندگان مطرح شد که براساس آن پیشنهاد شد کارگاهی با موضوع خشونت جنسی و تاثیر آن بر کسب و کار زنان با تکیه بر تجارب موردی، در انجمن برگزار شود.

نکته: در راه اندازی کسب و کار باید توجه کنیم که چه ارزشی خلق می کنیم. چرا که ارزشی که خلق می شود مهمترین نتیجه و ثمره کار است.

در پایان از شرکت کنندگان در کارگاه دوم بررسی عوامل موفقیت زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار خواسته شد  3 عوامل کلیدی که موجبات موفقیت فردی، سازمانی، محیطی می شود را در مورد خود و کسب و کار خود جستجو نموده و به کمیته مشاوره اعلام نمایند.

لازم به ذکر است کارگاه اول پیش از این در محل دفتر انجمن برگزار شده بود که شرکت کنندگان درخواست تکمیل مباحث را در کارگاه دوم داشتند و بر همین اساس کارگاه دوم تشکیل شد و مورد استقبال اعضای محترم قرار گرفت.

بدیهی است طرح مباحث در کارگاه ها و نشست ها بهتر از ارزیابی های فردی می تواند به شناخت بهتر و واقعی تر از نقاط قوت و ضعف کسب و کارها منجر شود و راه کارهایی که بر اساس خرد جمعی و تجارب مشترک به دست می آید در رفع مشکلات و توسعه کسب و کارها کارآمدتر است.

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation