دیدار مدیر مرکز پژوهش و آموزش زنان عرب با زنان کارآفرین ایرانی

در این جلسه انجمن زنان مدیر کارآفرین و فعالیت های آن به خانم دکتر بوراوی معرفی شد و خانم های کارآفرین حاضر در جلسه به زبان انگلیسی و عربی به معرفی خود و فعالیت هایشان پرداختند. سپس خانم دکتر بوراوی ضمن معرفی خود و فعالیت هایش ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک زنان کارآفرین ایران و تونس بتوانند همکاری های مفید و موثری باهم داشته باشند. هدف از این جلسه  و همچنین هدف از سفر خانم دکتر سکینا بوراوی به ایران، آشنایی با فعالیت های کارآفرینانه زنان در ایران، اوضاع کارآفرینی زنان در ایران و دیدار با چند تن از زنان کارآفرین موفق و شناسایی زمینه های همکاری زنان کارآفرین ایران و تونس است.

موسسه کوثر یا مرکز پژوهش و آموزش زنان عرب که در سال 1373 با هدف انجام تحقیقات و مطالعات مربوط به زنان عرب در تونس شکل گرفته است، و اعضا هیات مدیره آن از کشورهای مختلف عربی هستند، تا کنون فعالیت های زیادی در زمینه توانمندسازی زنان انجام داده است. این مرکز سابقه همکاری با آژانس های سازمان ملل از جمله یونیدو، بانک جهانی و نیز دانشگاه استکهلم، بنیاد آکسفام و ...  را در سابقه فعالیت خود دارد.

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation