نشست با زنان کارآفرین مالزیایی

در این جلسه که در آن 3 نفر از زنان کارآفرین  مالزیایی و 3 نفر از زنان کارآفرین ایرانی حضور داشتند، پس از معرفی بنیاد و فعالیت های آن، کارآفرینان  به معرفی فعالیتهای خود پرداختند و پس از آن خانم نادیرا یوسف فعالیت های شبکه زنان کارآفرین مالزی (WENA) را معرفی و ابراز امیدواری کردند که همکاری های مفید و موثری میان زنان کارآفرین ایران و مالزی در آینده نزدیک صورت پذیرد. ایشان عنوان کردند که ایران پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه همکاری ها در زمینه کارآفرینی زنان دارد.

اتحادیه شبکه زنان کارآفرین مالزی (WENA) در حال حاضر 5000 عضو دارد و در زمینه های مختلفی همچون نوکارآفرینی، هدایت سازمان های مردم نهاد (NGOها) به سمت توسعه کارآفرینی زنان ، توسعه فعالیت های کارآفرینانه در حوزه IT و بازاریابی شبکه ای فعالیت می کند.

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation