بازدید اعضاء انجمن زنان بازرگان آلمان ازانجمن زنان کارآفرین ایران

 پس از آن خانم نقوی مسئول کمیته ارتباطات انجمن با ارائه پاورپوینت اهداف و فعالیت های انجمن را شرح داد و اقدامات و برنامه های اجرائی آن را معرفی کرد. در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری نزدیک دو انجمن امکان تبادل تجربیات زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار ایران و آلمان فراهم شود.

 در ادامه نشست، معارفه انجام شد و اعضای انجمن و میهمانان آلمانی به اختصار در مورد کسب و کارهای خود سخن گفتند. پس از آن خانم توسک به معرفی انجمن زنان بازرگان آلمان پرداخت و گفت: این انجمن حدود 60 سال است که برای کارآفرینی هرچه بیشتر زنان فعالیت می کند و اینک پس از انجام اقدامات این انجمن زنان بیشتری در موقعیت های مدیریتی فعال هستند و شرایط بهتری برای زنان در کسب و کار فراهم شده است. وی افزود: در حال حاضر این انجمن بیش از 1800 عضو و رهبر زن را به ویژه در شرکت های متوسط از صنایع؛ صنایع دستی، تجارت و خدمات را به عضویت درآورده است و  اعضا با هم یک گردش سالانه 85 میلیارد یورویی دارند و برای 1500 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

 زنان بازرگان حاضر در این نشست در زمینه تولید و تجارت مواد غذائی، آزانس مسافرتی، مشاوره، کشاورزی، آرایشی، نان فانتزی، بیمه و ... فعالیت می کنند.

 لازم به ذکر است کمیته ارتباطات و کارگروه بین الملل از اعضای هیأت مدیره، روسای کارگروه ها و کمیته های انجمن و نیز اعضای کارگروه صنعت و تجارت برای شرکت در این برنامه دعوت کرده بود.

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation