گزارش برنامه روز جهانی زنان روستایی

مسافرین زنجان که صبح زود تهران را ترک گفته بودند در مسیر ابهر به خدابنده از سدکینه ورس ابهر بازدید کردند و پس از ورود به روستا پس از اقامه نماز و صرف نهار به مسجد روستا رفتند تا در جمع زنان روستایی که با اشتیاق منتظر ورود میهمانان خود بودند، به گفتگو پیرامون نقش زنان روستایی در توسعه روستا و ضرورت همت ایشان برای ایجاد کسب و کارهای روستایی بپردازند. 

فرزانه سلیمانی عضو هیأت مدیره و از اعضای فعال کمیته ارتباطات و کارگروه صنایع دستی و گردشگری مجری برنامه بود که ابتدا از بخشدار خدابنده خواست تا به ایراد سخنرانی بپردازد. آقای محرمی، بخشدار محبوب مردم بزینه رود ضمن خیرمقدم به میهمانانی که از تهران به روستا آمده بودند تا روز جهانی زنان روستایی را گرامی بدارند، از مشکلات روستا که مهم ترین آن بیکاری و اعتیاد بود نام برد و تاکید کرد که این مشکلات به همت خود اهالی بزین حل خواهد شد. پس از آن مسئول ترویج اداره جهاد کشاورزی از اهمیت آموزش برای زنان و دختران روستایی سخن گفت و تاکید کرد اگر زنان متقاضی دوره های آموزشی برای ترویج کشاورزی باشند حتما در اختیارشان قرار خواهد گرفت. سپس تریبون در اختیار خانم سارا شاهوردی کارآفرین و رییس شورای بزین قرار گرفت تا از سختی ها و مشکلاتی که بر سر راه حضور و مشارکت زنان در حوزه های مختلف به خصوص مدیریت وجود دارد سخن بگوید و از زنان روستایش بخواهد تا او را در انجام وظایفش یاری دهند. 

دیگر نوبت به زنان روستانشین بزین رسیده بود تا از مسائل خود سخن بگویند اما علیرغم این که شاهوردی از نقاط قوت شروع کرد و کمتر به مشکلات پرداخت دیگر زنان نمی توانستند چشم بر مشکلات روستایشان ببندند و روزی را که به ایشان اختصاص یافته بود به جشن بنشینند. مشکل ضامن برای وام ها و تسهیلات و نیز مشکل بیکاری و اعتیاد توسط همه کسانی که پای تریبون آمدند تکرار می شد. حالا نوبت زن کارآفرینی از خطه گیلان و از روستای شاندرمن بود تا از تجربیات خود بگوید و خدمت به وطن و تلاش برای سبز و سرافراز ماندن میهن را مورد تاکید قرار دهد. بانویی که خود از فرامرزها بازگشته بود تا دست در دست همسرش زمین های معطل مانده روستای پدر او را با کشت برنج بارور کند. 

وقتی زنان و دختران باز هم از مشکلات گفتند و از مسئولین خواستند که آن ها را برآورده سازند از ایشان خواسته شد از امیدها و آرزوهایشان هم بگویند اما کسی سخن نگفت و پس از اصرار بانوی جوانی که در حال تحصیل بود گفت که پس از پایان تحصیل در این روستا کارگاه بسته بندی مواد غذای تاسیس خواهد کرد تا هم مشکلات بیکاری کمتر شود و هم به شکوفایی اقتصاد روستا کمک شود.

در این جا مدیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز مدیر جهاد کشاورزی به سخن آمدند و از امکاناتی که برای رفع مشکلات و مددرسانی به روستا و زنان روستایی وجود دارد سخن گفتند و تاکید کردند که طلب باید از جانب شما باشد و یاری از طرف ما اما همت اولیه خیلی مهم است.

محتشمی پور رییس هیات مدیره انجمن در پایان از زنان روستایی که پس از ساعت ها حضور در مسجد هنوز با اشتیاق بحث ها را دنبال می کردند خواست تا به یاری رییس پرتلاش و سخت کوش شورای روستایشان بشتابند و وظیفه خود را فقط رای دادن ندانند بلکه تا رفع همه مشکلات روستا همراه باشند. وی هم چنین توصیه کرد در قالب شورایاری و نیز با تقویت تعاونی های موجود با انجام کارهای جمعی به حل مشکلات خود بپردازند و در گام اول برای ریشه کن کردن بلای خانمانسوز اعتیاد از روستای سبز و پربرکتشان تلاش کنند.

پس از پذیرایی و گرفتن عکس های یادگاری گروه به سمت صحرا حرکت کردند تا نمونه ای از محصولات کشاورزی روستا که به همت زنان کشت و به مرحله برداشت رسیده بود مشاهده کنند.

همزمان با برگزاری برنامه روز زنان روستایی، زنان کارآفرین به گفتگو با زنان روستای بزین پرداخته و با استفاده از تجارب خود به سوالات آنان پاسخ گفته و به آنان مشاوره می دادند. هم چنین انجام مصاحبه با دهیار نمونه این بخش و زنان توانمند روستایی توسط مسئول کمیته پژوهش انجمن انجام شد.

 

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation