روز جهانی زنان روستایی

نقش ما در برابر كاهش جمعيت روستاها چيست؟ چقدر در جهت حفظ سرمايه هاي انساني، اجتماعي، كيفيت زندگي و حفظ منابع غني روستايي به سهم خود تلاش كرده ايم؟!

چقدر در جهت حفظ محيط زيست، توسعه دانش، وضعيت اقتصادي و رفاه يك روستا فقط و فقط يك روستا به سهم خود نقش داشته ايم؟! و چقدر به توان افزایی زنان روستایی به ویژه دختران تحصیلکرده آن می اندیشیم؟!

انجمن زنان كارآفرين در راستاي اهداف خود و به منظور گراميداشت روز جهانی زنان روستایی و عشايری در نظر دارد روز چهارشنبه 19 مهرماه با سفر به روستاي بزین از بخش بزینه  رود در استان زنجان با حضور تعدادی از زنان کارآفرین و  توانمند روستایی و با مشارکت زنان روستای بزین موضوع نقش زنان در توسعه روستایی و توان افزایی زنان جامعه روستایی  را به بحث بگذارد.

لازم به ذکر است این برنامه به همت کمیته ارتباطات و با مشارکت دو کارگروه کشاورزی و محیط زیست و گردشگری و صنایع دستی انجمن طراحی و اجرا خواهد شد. حضور و مشارکت فعال اعضای محترم موجب غنای این برنامه هدفمند خواهد شد.

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation