چهاردهمین مجمع عمومی انجمن زنان مدیر کارآفرین

در بخش اول جلسه پس از عرض خیرمقدم به حاضرین، هیات رییسه مرکب از خانم صابر به عنوان رییس و خانم ها نادری، فرحناز مینایی پور و نیک منش به عنوان ناظرین و منشی انتخاب شدند و جلسه به طور رسمی آغاز به کار کرد. ابتدا خانم آسیه علی نژاد دبیر انجمن گزارش عملکرد هیأت مدیره و خانم ها کوهستانی و نقوی گزارش فعالیت های یک ساله کمیته های آموزش و ارتباطات را ارائه کردند. پس از آن عملکرد و تراز مالی یک ساله به تصویب رسید و در بخش بعدی انتخابات هیأت مدیره و بازرس از میان کاندیداهای واجد شرایط انجام شد.

این جلسه که از ساعت 16:30 آغاز شده بود با مراسم افطار به پایان رسید.

هیأت مدیره جدید انجمن زنان مدیر کارآفرین انتخاب شد

درچهاردهمین مجمع عمومی انجمن زنان مدیر کارآفرین هیأت مدیره جدید و نیز بازرس انجمن از میان کاندیداهای واجد شرایط انتخاب شدند.

منتخبین به ترتیب براساس میزان آراء به شرح زیر هستند:

اعضای اصلی هیأت مدیره

فخرالسادات محتشمی پور 56 رأی

فرزانه سلیمانی 34 رأی

زهرا نقوی 32 رأی

اعضای علی البدل

شیرین پارسی 27 رأی

پریدخت ورشوچی 26 رأی

بازرس اصلی

فرحناز مرادی 35 رأی

بازرس علی البدل

رزیتا مرادی 25رأی

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation