دیدار نوروزی

نوروز از راه رسید و سال نو شد و ما با آرزوی تغییر حال و وضعمان به بهترین احوال و اوضاع چون طبیعت زندگی دوباره ای را آغاز کردیم. و در آغازین روزهای بهار 96 با سلام به فروردین و به بهار در خانه گرممان، انجمن زنان کارآفرین، گرد آمدیم و در اولین روزهای کاری سال نو به یکدیگر سلام عید گفتیم و برای هم بهترین ها را آرزو کردیم.

حضور یکایک یارانمان در جشن سال نو موجی از امید را برای همکاری های صمیمانه و دلسوزانه در برنامه های پیش رو آفرید. و غیبت برخی عزیزان که به هر دلیلی امکان حضور نیافتند، سخت به چشم آمد. قدر دوستی ها و هم دلی ها و همراهی هایمان را خوب می شناسیم و برای پیوندهای محکم تر و همکاری های بیشتر تلاش می کنیم.

هرچند علیرغم وعده اعلام شده مبنی بر نمایش فیلم "شاعران زندگی" به دلیل مناسب نبودن شرایط و با موافقت حاضرین تماشای این اثر ارجمند هنری به زمانی دیگر و فضایی مطلوب موکول شد اما خوشبختانه برنامه نوروزی مان بی دستاورد نبود و گپ و گفت های هدفمند عزیزان و آشنایی با اعضای جدید و طرح دیدگاه ها و ایده هایشان در نشست های گروهی در کنار تازه شدن دیدارها حائز اهمیت بسیار است.

به امید محقق شدن اهداف انجمن در سایه مشارکت حداکثری همه اعضای محترم

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation