برگزاری کارگاه خوداشتغالی و مشاغل خانگی،تعادل میان نقش ها

در این کارگاه تعداد 22 نفر از زنان و دختران منطقه شرکت نمودند و در مباحث مطرح شده مشارکت خوبی داشتند. همچنین از تک تک شرکت کننده ها قبل از دوره خواسته شد که نمونه محصول و کارهای دستی و مهارتی خود را همراه داشته باشند تا نسبت به شاخصهای کیفی محصول در کارگاه نیز بحث شود. البته قرار است که کارگاهی با همین عنوان در سال آتی برگزار گردد.

از حاشیه های کارگاه می‌توان به برگزاری کارگاه خیاطی اشاره نمود که تعدادی از بانوان در آن کارگاه حضور داشته و دوره آموزشی خیاطی را می‌گذرانند.

از دیگر برنامه‌های حاشیه کارگاه، بازدید از کارگاه تولیدی پوشاک یکی از شرکت‌کنندگان بود که به علت نبود بازار مناسب در حالت تعطیل می‌باشد و از اهداف این طرح راه‌اندازی مجدد این کارگاه با توجه به ظرفیتهای تجهیزاتی موجود  ، و همچنین راه‌اندازی چند کارگاه دیگر با توجه به مهارت و علاقه شرکت‌کنندگان و همچنین بازار مناسب می‌باشد.

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation