به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

ارتباطات بين المللي

اين كارگروه كه ذيل گروه ارتباطات انجمن فعاليت مي‌كند، وظيفه توسعه و ارتقاء ارتباطات انجمن با نهادهاي ذيربط بين‌المللي (مانند انجمن‌هاي مشابه، مراكز كارآفريني، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي مرتبط و ...)، زنان كارآفرين ايراني خارج از كشور را به‌عهده دارد. ماموريت اين كارگروه عبارت است از:

«توسعه روابط بين‌الملل انجمن به منظور استفاده از تجارب و فرصت‌هاي بين‌المللي در جهت ترويج و توسعه كارآفريني زنان و معرفي انجمن و ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي تخصصي آن»

اهم وظايف اين كارگروه عبارت است از:

 1. تعريف اهداف ساليانه براي كارگروه ارتباطات بين‌الملل
 2. تهيه بانك اطلاعاتي از انجمن‌هاي مشابه كارآفريني- كارفرمايي معتبر سایر کشورها و فعاليت‌ها و خدمات هر يك
 3. برقراري ارتباط با انجمن‌هاي گروه‌هاي هدف (تبادل تجارب، برگزاري يا حضور در دوره‌هاي آموزشي، بازديد،..)
 4. شناسايي و پيگيري سمينارها/ كنفرانس‌ها/... و ساير موضوعات مرتبط در ساير كشورها
 5. مسؤليت به‌روز آوري بخش انگليسي سايت انجمن
 6. برنامه‌ريزي ساليانه سفر خارجي با هدف بهره برداری از تجارب کسب و کارهای زنان و فعالیت های کارآفرینانه آنان در سایر کشورها و هماهنگي در اجراي آن
 7. مطالعه و شناسايي مطالب مرتبط (گزارش، مقاله، خبر،..) خارجي جهت درج در سايت انجمن يا ارسال به اعضا
 8. هماهنگي جهت ترجمه مطالب مورد نظر (گزارش، خبر، نشست‌هاي فصلي،...) جهت درج در سايت انگليسي انجمن يا ارسال براي سازمان‌هاي مرتبط يا انجمن‌هاي مشابه خارجي
 9. برآورد هزينه‌هاي ساليانه اجراي برنامه‌های عملیاتی
 10. هماهنگي با گروه آموزش و پژوهش جهت برگزاري جلسات ادواري آموزش براي اعضا و يا اجراي طرح‌هاي پژوهشي در خصوص آخرين اتفاقات يا جديدترين مطالب مرتبط
 11. بررسي پيشنهادات واصله از اعضا در خصوص راه‌كارهاي بسط روابط بين‌الملل
 12. شناسايي زنان كارآفرين ايراني خارج از كشور و ايجاد ارتباط، دعوت، و انجام اقدامات لازم جهت عضويت ايشان در انجمن
 13. تهيه پيش‌نويس تفاهم‌نامه همكاري با انجمن‌هاي مشابه
 14. شناسايي و عضويت در مجامع بين‌المللي، كتب، نشريات،...
 15. انجام مكاتبات بين‌المللي ضروری و موردنیاز انجمن و نظارت بر تهيه مقالات و مطالب به زبان‌هاي خارجي
 16. تهيه گزارش ساليانه از عملكرد كارگروه روابط بين‌الملل جهت ارايه به هيات‌مديره و گروه ارتباطات