به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

پژوهش

 در درجه اول آنچه واضح و روشن است، کمیته پژوهش کمیته‌ای است که زیر نظر انجمن فعالیت خود را شروع کرده است.

بنابراین هدفش باید گسترش فرهنگ پژوهش، تربیت پژوهشگر و توانمند سازی اعضایی باشد که در این کمیته بر اساس ظرفیتهایی که دارند انتخاب شده‌اند و سپس جلب مشارکت آنان در کمیته مورد نظر باشد.

بنابراین یکی از وظایف کمیته پژوهش باید در راستای هدف آن، مشاوره دادن و تربیت اعضای پذیرفته شده باشد، برای اینکه بتواند به دستاوردهایی در آینده برسد که در آنان ایجاد انگیزه کند و با کمک و مشارکت آنها کارهای پژوهشی انجام گیرد یا سمینارهایی بر اساس نیازهای انجمن برگزار کند.

مطمئناً در این راستا انجمن می‌بایست آیین نامه‌ای تدوین نماید که اهداف و وظایف کمیته پژوهش در آن مشخص گردد تا برنامه‌های در حال اجرا و آتی انجمن به ثمر برسد.

البته لازم به ذکر است که این آیین نامه باید بر اساس کار داوطلبانه تنظیم گردد و با آیین نامه‌های سایر ارگان‌های پژوهشی فرق داشته باشد.

همان طور که در بالا اشاره گردید افراد واجد شرایط در ابتدا باید متعهد و آشنایی مقدماتی و نظری به پژوهش داشته باشند و سپس برای اینکه بتوانند کاربردی عمل کنند باید مهارتهای لازم را از طریق ورکشاپی که برای آنان ترتیب داده می‌شود به دست آورند.

در چنین حالتی است که اعضای پذیرفته شده خود را متعلق به انجمن خواهند دانست و وقت بیشتری را برای آن صرف خواهند کرد.

در آخر باید بگویم علی رغم انتقادهایی که به انجمن دارم، اما یکی از بهترین اتفاقاتی که در زندگی شخصی و کاری من افتاده است، آشنایی با انجمن و عضویت در آن بوده است و قبلاً هم به آن اشاره کرده‌ام که به مثابه دانشگاهی برای من بوده است.

زیرا در انجمن بود که فرصت آشنایی با زنان توانمندی را پیدا کردم که هم مدیران موفقی بوده‌اند و هم نقشهای متفاوت همسری، مادری، خواهری، دختری و .... را به خوبی ایفا کرده‌اند.

 با احترام

سروت عسگری رانکوهی

دی ماه 97