به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

آموزش

هدف از تشکیل کمیته آموزش: 

این کمیته تا هدف توان افزایی زنان صاحب کسب و کار عضو انجمن و ترویج و توسعه کارآفرینی برای دختران جوان با ابزار آموزش و مشاوره فعالیت می کند.

 

اعضای کمیته آموزش: 

خانم ها : حسینی ، عزیزنژاد، کوهستانیِ، خاوازی ،علی نژاد ، رزیتا مرادی ، تبار – میرشانی

 

دستاوردهای کمیته آموزش:

 کمیته آموزش و مشاوره تاکنون طبق نیازسنجی های انجام شده توانسته به آموزش موضوعات مرتبط به حوزه کسب و کار و کارآفرینی برای اعضا بپردازد.

همچنین از نشست های متفاوت به ارائه خدمات مشاوره به دختران دانشجو و یا فارغ التحصیل علاقمند به موضوع کارآفرینی پرداخته است .

 

برنامه های در حال اجرا: 

  • کارگاه، آموزشی کار تیمی مختص میدان کارگروه ها و کمیته ها و هیئت مدیره
  • کارگاه، آموزشی تاب ( تیم، انگیزه، بستر )
  • کارگاه آموزشی آشنایی با بازار بورس
  • کارگاه، آموزشی سلامت مختص اعضای انجمن
  • کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت های انجمن مختص اعضای جدید

 

برنامه های آتی کمیته آموزش:

 تهیه فیلم های یک دقیقه ای با هدف معرفی انجمن و دستاوردها

 

افراد واجد شرایط عضویت در این کمیته:

  • اعضای انجمن
  • تشخیص در موضوع آموزش و مشاوره
  • علاقمند به موضوع
  • داشتن وقت کافی برای حضور موثر