اعضاي انجمن

نام موقعیت نام شركت تلفن
خدیجه مقدم مدیرعامل تعاونی حاميان نگاه سبز 22086872
عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل شرکت تعاونی توليدی پرورش زنبورعسل نحل میهن (عسل مدا) 02612746503
مینا فرحبخش مدیرعامل دکوراسیون و مبلمان مؤسسه کوبه 22683038
فیروزه صابر مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان 88514518-20
هما کمالی مدیر اجرایی شرکت نسکاانرژی 88709144-5
الهام هادی مدیرعامل آژانس گردشگری گلچین 88872570-71
فرشته محمودی مدیرعامل شرکت کیمیالنز 02612212127
فرانک حمزه عضو هیأت مدیره شرکت کیانانت 22618921
نسرین فقیهی مدیرعامل شرکت فراسوسیر شیراز 07112352266
لیلا نظری منش مدیرعلمی پژوهشی شرکت همراهان آتیه پاسارگاد 88547553
زهره بهارلو مدیر نمونه مزرعه و باغدار نمونه کشور
زهرا امیرآتشانی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری پرورش ذهن فرزام 22302095
نازیلا سیچه لی (فرجاد) مدیرعامل شرکت سیر اوج شتاب 44016900
مریم جعفری مدیرعامل شرکت کیمیانفیس 03116242376
فریبا پالش مدیرعامل کارگزاری رسمی بیمه کد 587 88706690-91
فرزانه سلیمانی موسس و عضوهیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری نماکارنگ و مرکز علمی کاربردی واحد 6 تهران 66492555-6
فرحناز مرادی رئیس هیأت مدیره و مدیر اجرایی شرکت شماران سیستم 89334
سمانه فمی تفرشی رئیس هیأت مدیره موسسه کافه رمان پارسی 77006893
زهرا نقوی مدیرعامل شرکت ارسباران شیمی 88316244-5
ماه منیر حقیقی طلب مدیرعامل موسسه حسابرسی بهروشان 88681161
All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation