به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کارگروه آی تی

هدف از تشکیل کارگروه آی تی:

 • براساس مصوبه هیات مدیره انجمن، کارگروهIT مانند سایر کارگروه های تخصصی با هدف هم افزایی و هم گرایی اعضاء در جهت توسعه و ترویج کار آفرینی تشکیل گردیده است.
 • در اولین نشست کارگروه مورخ ۱۵ اردیبهشت 97، هدايت پروژه بانك اطلاعاتي زنان (اطلس زنان) با ویژگی یک سرویس اطلاعاتی به روز و تصحيح و تسريع فرآيند اجرای آن به عنوان هدف کارگروه تعیین شد .
 • برنامه یکساله کارگروه نیز در راستای موضوعات مرتبط با بانک اطلاعات زنان کار آفرین برنامه ریزی شد.

 اعضای کارگروه آی تی: 

 • آزاده داننده
 • صائبه سلوکی
 • آیدا محققین
 • ندا حسینی
 • نازیلا قانع فرد
 • بهار فرهانی

 برنامه های در حال اجرا: 

 • در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی به عنوان هدف اصلی کارگروه ، موارد زیر در حال بررسی و انجام است :
 • تهیه طرح اولیه همراه با جزئیات و تعیین پارامترهای لازم
 • تعیین ویژگی داده ها و نحوه تکمیل فیلدهای حاوی اطلاعات
 • تعیین مشخصه های افرادی که می توانند در این سامانه قرار گیرند
 • بررسی استفاده کنندگان از این سرویس
 • تحقیق از وزارتخانه های مختلف که کاربران بالقوه این موضوع هستند ضمن مشخص کردن نوع استفاده آنان از این بانک و تعیین شاخص های خاصی که مد نظر دارند.
 • تعیین ساز و کارهایی برای بروز رسانی منظم آن در فواصل مشخص سالیانه، دوسالانه، .. .
 • مشخص کردن مکانیزم راست آزمایی
 • ساز و کارمشخصی برای بروز آوری آن، ارائه سرویس، چک کردن افراد واجد شرایط و . . .
 • مذاکره با سایر فعالین حوزه کارآفرینی که در خصوص این پروژه اقداماتی انجام داده اند جهت همسو شدن و رسیدن به یک فرمت واحد و قابل اجرا و جلوگیری از موازی کاری
 • تهیه گزارشی از کارهای مشابهی که تا کنون در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی از جمله معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن تجارت، دانشنامه اقتصادی زنان ایران، استانداریها، مراکز و سمن های کارآفرینی در خصوص بانک اطلاعات زنام کارذ آفرین انجام شده است.
 • ارتباط با هیات مدیره و سایر کارگروههای انجمن در جهت هم افزایی و تکمیل اطلاعات کارآفرینان هر حوزه به تفکیک

 

 برنامه های آتی کارگروه:

 • تکمیل پروژه بانک اطلاعاتی به عنوان یک سرویس اطلاعاتی و مرجع به روزی از زنان کار آفرین و صاحبان کسب و کار قابل استفاده برای دستگاهها و سایر مخاطبین
 • برنامه ریزی نشست نمایندگان کارگروه و انجمن با معاونت امور زنان جهت ارائه طرح تهیه شده و همسو کردن ذینفعان مرتبط با کارگروه و انجمن در ایجاد زیرساخت های لازم
 • در راستای اهداف انجمن و توانمند سازی جوانان و دانشجویان، ارائه برنامه مشخصی برای حضور و ارتباط انجمن در دانشگاه ها با الویت دانشگاه شریعتی