به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

مجمع عمومی انجمن ملی و انجمن مدیر زنان کارآفرین

مجمع عمومی انجمن ملی زنان کارآفرین و انجمن زنان مدیر کارآفرین روز سه شنبه ۲۲ خرداد در باشگاه پیام برگزار میشود.

 

در این دو‌ مجمع عمومی علاوه بر گزارش عملکرد و گزارش مالی انتخاب بازرس نیز در دستور کار است. با توجه به پایان دوره دوساله هیات مدیره انجمن ملی، انتخابات هیات مدیره نیز در مجمع ملی برگزار خواهد شد. طی نامه ای ضمن اعلام این برنامه و نیز اعلام‌ شرایط کاندیداتوری از علاقمندان به کاندیدا شدن هیات مدیره و بازرس درخواست شده با ارسال نامه ای داوطلبی خود را اعلام‌کنند.
لازم‌ به ذکر است برنامه افطار انجمن نیز مانند سال های قبل پس از پایان‌مجمع در محل اعلام شده برقرار خواهد بود.